W przypadku konserwatora i administratora w polu nr mieszkania prosimy wpisać zero albo nd (nie dotyczy).

WNIOSEK O WYDANIE IDENTYFIKATORA

Wnoszę o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych w Strefie Mieszkańca

Oświadczam, że legitymuję się*:

na obszarze Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze;

do nieruchomości znajdującej się na obszarze Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz udokumentowanym tytułem prawnym do dysponowania pojazdem/pojazdami, których numery rejestracyjne mają być umieszczone na identyfikatorze;

Regulamin

Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo do wydania identyfikatora, o których mowa w § 5 pkt 4 Regulaminu Stefy Mieszkańca na wyznaczonych obszarach Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Zobowiązuję się również do zdania identyfikatora do siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa) w przypadku ustania przesłanek do jego wydania.

Jednocześnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych wyżej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nabycia i korzystania z uprawnień do wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych w Strefie Mieszkańca.